Lan tỏa sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) đã được Công an tỉnh triển khai có hiệu quả. Kết quả thu được từ phong trào đã trực tiếp góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho sự ổn định, phát triển các địa phương trong toàn tỉnh.

Xác định thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực triển khai phong trào với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từng cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên trận tuyến đảm bảo ANTT tại địa phương. Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn với triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch, chuyên đề công tác bảo đảm ANTT và sơ kết, tổng kết theo quy định. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đã phát hành 15.000 bản tin xây dựng phong trào TDBVANTQ, 10.000 tờ rơi; 1.320 bản tin, thông báo tình hình trật tự xã hội, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, trong đó tập trung vào cảnh báo hoạt động cho vay lãi nặng theo hình thức “tín dụng đen”, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng mạng Internet, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động của các đối tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19... Song song đó, đăng tải 445 bài viết, nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên trang “Ninh Thuận Ngày Mới”, phản ánh các hoạt động của lực lượng công an, nhất là kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch COVID-19, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ theo đúng phương châm chỉ đạo tuyên truyền của Bộ Công an: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện những điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt đi đầu trên các lĩnh vực công tác.

Lực lượng Công an tỉnh tham gia diễu hành, tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Tiến Mạnh

Công tác xây dựng phong trào ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo cũng được chú trọng, tăng cường. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, phối hợp với các chức sắc trong dân tộc, tôn giáo, tín đồ tại địa phương chấp hành nghiêm túc các quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, vận động bài trừ tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đang hoạt động hiệu quả, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ việc đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. Bình quân hằng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin liên quan đến ANTT. Trong đó, nhiều thông tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Lực lượng công an thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để phát sinh điểm nóng; kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Lực lượng Công an xã Ma Nới (Ninh Sơn) tuyên truyền đến người dân về công tác
phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phan Bình

Ngoài ra, công tác xã hội từ thiện cũng được Công an tỉnh quan tâm, đẩy mạnh, phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, Công an tỉnh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền gần 800 triệu đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ ủng hộ hơn 840 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng 3 phần quà tổng trị giá trên 28,5 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp đóng góp trên 240 triệu đồng, 18 máy phun sát khuẩn tự động, 3.750 kính chắn giọt bắn, 44 hộp găng tay y tế, 417 hộp khẩu trang y tế, hơn 100 tấn hàng hóa và nhiều nhu yếu phẩm khác..., với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Để phong trào TDBVANTQ đi vào thực chất và lan tỏa sâu rộng, Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh, cho biết: thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân từ cơ sở; tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Phấn đấu trong năm 2022 các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt 95% trở lên về tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào; biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.