Phối hợp thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; từ ngày 22 đến ngày 25-3, Đoàn Báo cáo viên của Vùng 4 Hải quân đã trực tiếp thông tin, tuyên truyền biển, đảo tại 7 địa phương, đơn vị của tỉnh: Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Phước, Thuận Bắc và Hội Nông dân tỉnh cho trên 1.000 cán bộ chủ chốt của các địa phương, đơn vị và trực tuyến xuống điểm cầu các xã của huyện Ninh Sơn và Thuận Nam cho hơn 400 cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

Báo cáo viên Vùng 4 Hải quân cùng các đại biểu dự Hội nghị thông tin tuyên truyền biển, đảo tại Hội Nông dân tỉnh.

Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Chi đội Kiểm ngư số 4, Vùng 4 Hải quân trực tiếp giới thiệu, thông tin tuyên truyền các nội dung về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử, pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, giới thiệu những nội dung cần biết và các chế độ chính sách trong công tác thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân và kết quả xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại; về Vùng 4 Hải quân.

Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên; đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; qua đó bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.