Hội nghị thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Ngày 24-3, Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Tham dự hội nghị có 170 đại biểu là lãnh đạo 16 xã, phường, các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin 3 nội dung chính: Biển và đại dương, bối cảnh Quốc tế và khu vực; tình hình Biển Đông và những động thái mới của các nước gần đây; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo…Qua đó, giúp các đại biểu có thông tin đầy đủ về vấn đề biển, đảo để vận dụng vào công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị thông tin, tuyên truyền biển đảo năm 2022.