Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức thông tin, tuyên truyền biển, đảo tại huyện Thuận Bắc

Ngày 24-3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với huyện Thuận Bắc tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ chủ chốt của huyện, xã.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; tình hình Biển Đông; những luận cứ khoa học lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Thông tin những giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong nước và ngoài nước.

Hội nghị thông tin, tuyên truyền biển, đảo tại huyện Thuận Bắc.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt, các đồng chí đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.