Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Chú trọng tuyên truyền vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được các đại biểu tập trung đánh giá, thảo luận tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 và ký kết kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Phước diễn ra ngày 13-1, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Tham dự hội nghị, về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích một số khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều tập trung khẳng định năm 2021 trong điều kiện khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4 tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; các nội dung phối hợp đều được thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; phổ biến, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, tổ chức phản động liên quan đến tình hình Biển Đông, biển, đảo Việt Nam; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh trồng lưu niệm cây bàng vuông tại khuôn viên Tỉnh ủy Lâm Đồng

Để tiếp tục triển khai tốt hơn công phối hợp năm 2022 và những năm tiếp theo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp như: Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với từng địa phương, đơn vị; tổ chức nhiều hơn các buổi tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới, đa dạng hóa các hình tuyên truyền... Chú trọng tuyên truyền vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân, khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Kết hợp hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, xây dựng Quân chủng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm vương khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021; tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách tại tỉnh Lâm Đồng. Cũng tại Hội nghị các đại biểu thống nhất đề xuất tỉnh Ninh Thuận là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2022.