Tập huấn tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Ngày 25-3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Báo cáo viên, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác Hội Nông dân và thông tin tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Buổi tập huấn được tiến hành trong điều kiện thực hiện chủ trương thích ứng, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Tại đây, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phổ biến một số chuyên đề cơ bản về biển, đảo, biên giới quốc gia như: Định hướng công tác tuyên huấn về biển đảo; pháp luật về biển đảo và trách nhiệm của mọi công dân; những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông; vai trò, vị trí tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông…

Lớp tập huấn tuyên truyền về biển, đảo, biên giới quốc gia.