Phước Bình phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Những ngày này, về xã vùng cao Phước Bình (Bác Ái), chúng tôi thấy rõ diện mạo nông thôn nơi đây đang đổi thay từng ngày. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, những ngôi nhà mới khang trang ngày càng nhiều dọc hai bên Tỉnh lộ 707. Các công trình phúc lợi xã hội được xây mới khang trang, môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay xã Phước Bình đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM. Đạt được kết quả này là nhờ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng các tầng lớp Nhân dân chung tay thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí quan trọng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng NTM thành công, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền đề ra các nghị quyết chuyên đề khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp các hộ vươn lên làm giàu. Người dân Phước Bình đã tận dụng những nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế, nhờ đó xã đã trở thành địa phương dẫn đầu của huyện Bác Ái trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xã đã phát triển vùng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao lên trên 1.800 ha, với các loại cây trồng như: Điều, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt... cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt hơn 22 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phạm Phùng Bảo Châu, Chủ tịch UBND xã Phước Bình, cho biết: Những năm qua, địa phương đã được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn vốn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả tích cực. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa làm thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ của bà con, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng bền vững. Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh qua từng năm, trong năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,46%.

Tuyến đường nội thôn Hành Rạc 2 được tô điểm thêm màu sắc bởi những bông hoa hai bên đường.

Năm 2017, tuyến đường nội thôn Hành Rạc 2 được đầu tư mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của công trình, ông Katơr Quỳnh đã tự nguyện hiến gần 100 m2 đất và mua hoa trồng hai bên đường trước nhà nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong thôn, xóm. Ông Quỳnh, chia sẻ: Từ khi xã phát động xây dựng NTM, gia đình tôi và bà con trong xã rất đồng thuận với chủ trương này. Khi làm đường nội thôn Hành Rạc 2 không riêng gì gia đình tôi mà nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất và trồng, chăm sóc cây xanh hai bên đường để tạo cảnh quan và phát triển du lịch cộng đồng, góp phần làm cho bộ mặt NTM ở địa phương ngày càng khởi sắc.

Những năm qua, xã Phước Bình đã được huyện Bác Ái đầu tư nhiều công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Bên cạnh đó, với phương châm “Nhân dân cùng làm trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới”, người dân địa phương đã tự nguyện đóng góp hơn 1.500 ngày công, hiến hơn 17.000 m2 đất để xây dựng một số công trình đường giao thông trên địa bàn xã. Nhờ đó, đến nay đã giúp xã Phước Bình hoàn thành nhiều tiêu chí NTM về giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, điện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất và sinh hoạt.

Đồng chí Phạm Phùng Bảo Châu, Chủ tịch UBND xã Phước Bình, cho biết, thêm: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã sẽ chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM theo lộ trình đề ra; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để vận động, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM trong cộng đồng dân cư; lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc hoàn thành các tiêu chí NTM; chú trọng công tác bảo tồn, phát huy và phát triển giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc trên địa bàn xã; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương…