Hỏi - Đáp pháp luật

* Hỏi: Có người dân hỏi, người bị mắc COVID-19 (F0) được hỗ trợ với số tiền là bao nhiêu và trong bao nhiêu ngày?

- Đáp: Theo khoản 1 Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

* Hỏi: Thời gian vừa qua, số người bị F1 cách ly y tế rất nhiều, vậy những người này có được hưởng chính sách hỗ trợ không ? Nếu được thì hỗ trợ bao nhiêu?

- Đáp: Theo khoản 2 Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.