Hỏi - Đáp pháp luật

* Hỏi: Trong trường hợp do dịch COVID-19 mà người lao động (LĐ) bị ngừng việc thì có được hưởng chính sách hỗ trợ không?

* Đáp: Theo khoản 7 Điều 1 Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg thì người LĐ để được hỗ trợ chính sách do ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 mà bị ngừng công việc đang làm thì phải có đủ các điều kiện sau:

1. Làm việc theo chế độ hợp đồng LĐ bị ngừng việc vì lý do sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng LĐ hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế và thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; do người sử dụng LĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động, hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, LĐ để phòng, chống dịch COVID-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người LĐ ngừng việc hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người LĐ ngừng việc

* Hỏi: Nếu người LĐ thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ do phải ngừng công việc vì dịch COVID – 19 thì phải nộp những giấy tờ gì?

* Đáp: Theo Điều 19 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và khoản 8 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, các giấy tờ nộp cho cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho người LĐ ngừng việc gồm:

Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Danh sách người LĐ có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp người LĐ là người mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi, thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người LĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.