Ngày 27-1 trên địa bàn tỉnh có 26 ca mắc COVID-19 mới