Ngày 26-1 trên địa bàn tỉnh có 29 ca mắc COVID-19 mới