Khuyến nông năm 2021 để lại nhiều dấu ấn

Năm 2021, vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, ngành Nông nghiệp “gặt hái” được nhiều thành quả, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt hơn 12.362 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Góp phần vào tăng trưởng chung phải kể đến vai trò của Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong hỗ trợ nông dân triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh để lại nhiều dấu ấn, đáng kể là đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu chuyển đổi cây trồng cho các địa phương theo từng vụ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Năm qua, Trung tâm đã tổ chức 40 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với 1.193 lượt người tham gia. Nhờ nắm bắt được kỹ thuật sản xuất mới, nông dân trên toàn tỉnh chủ động nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Đơn cử, mô hình tưới nước tiết kiệm trên các loại cây trồng đã đưa vào sử dụng là 1.773 ha, tăng 14,1% so với năm 2020; mô hình cây ăn quả triển khai năm 2019 với diện tích 67 ha đến cuối năm 2021 nhân rộng gần gấp đôi. Công tác chuyển đổi cây trồng cũng được quan tâm thực hiện, năm 2021 toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 1.518 ha, đạt 101,2% kế hoạch; trong đó, chuyển đổi luân canh cây ngắn ngày hơn 1.249 ha, cây dài ngày 269 ha, chuyển đổi từ đất lúa được hơn 725 ha, đất khác gần 793 ha.

Mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng VietGAP triển khai ở xã Nhị Hà (Thuận Nam) đạt được kết quả bước đầu. Ảnh: N.Diệp

Cùng với việc hỗ trợ và nhân rộng các mô hình, trong năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Thâm canh bưởi da xanh theo hướng VietGAP quy mô 8 ha ở xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), xã Nhị Hà (Thuận Nam) và mô hình Thâm canh cây táo theo hướng VietGAP quy mô 6 ha tại xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Kết quả các mô hình đã nâng cao giá trị đơn vị diện tích, đạt 400 - 550 triệu đồng/ha/năm, cao hơn sản xuất thông thường 26%.

Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã chủ động lồng ghép các nguồn lực, nhân rộng được 7 mô hình cải tạo đàn bò; có 660 con bò cái của 171 hộ được thụ tinh nhân tạo. Cùng với đó, đơn vị đã triển khai dịch vụ cung cấp tinh bò theo hướng xã hội hóa (đã cung cấp 503 liều tinh phối cho hơn 400 bò cái); đồng thời, tư vấn cho huyện Thuận Bắc xây dựng đề án thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ trang thiết bị, dẫn tinh viên và hỗ trợ kỹ thuật, đã phối được 62 con bò cái; hỗ trợ điểm dịch vụ thú y ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), thực hiện công tác phối giống nhân tạo bò trên địa bàn tỉnh được 635 liều. Để thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, Trung tâm đã xây dựng mô hình Sản xuất, chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh cho gia súc ăn cỏ thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình triển khai thực hiện tại xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) quy mô 5 ha cỏ VA-06 và 25 tấn thức ăn chế biến với 30 hộ tham gia, đã cắt cỏ lứa 2, năng suất bình quân đạt hơn 325 tấn cỏ/ha/năm, cao hơn chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình 75,3 tấn/ha/năm.

Đồng chí Nguyễn Tin, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, đơn vị tập trung thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp với các đơn vị trong ngành và chính quyền các cấp thực hiện chuyển đổi cây trồng, phấn đấu đạt, vượt diện tích đề ra, hiệu quả kinh tế cao. Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thông qua việc tiếp cận với các hoạt động khuyến nông, thực hiện các chương trình, dự án. Tăng cường tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật theo hướng công nghệ cao. Triển khai có hiệu quả chính sách về khuyến nông; đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mô hình công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh nhà. Bước vào năm mới 2022, tin rằng đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò là “cầu nối”, tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao.