Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 21-1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Quy chế phối hợp quy định đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa 2 đơn vị. Tại lễ ký kết, hai đơn vị đã tiến hành thảo luận và thống nhất ký kết quy chế phối hợp gồm 7 nội dung chính: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, BHXH Việt Nam. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do BHXH Việt Nam chủ trì tham mưu tổ chức.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh ta tham dự lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân Công an, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, thân nhân công nhân Công an. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành...

Lễ ký kết quy chế phối hợp góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi trục lợi bảo hiểm, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm trong lĩnh vực này và tránh thất thoát ngân sách nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.