Ninh Hải: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21-1, huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp, nhưng với sự quyết tâm của các ngành, địa phương huyện Ninh Hải đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trên 107 tỷ đồng, đạt 130,8% dự toán năm. Trong đó, nhiều địa phương kết quả thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán năm và so với với cùng kỳ năm 2020 như ở xã Xuân Hải, xã Nhơn Hải, xã Phương Hải…Trong năm qua, Chi cục Thuế huyện Ninh Hải đã xây dựng các biện pháp quản lý đôn đốc xử lý nợ thuế, theo dõi biến động tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có biện pháp kịp thời, hạn chế các khoản nợ phát sinh.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tác thu, nộp thuế năm 2021.

Năm 2022, Ngành thuế huyện Ninh Hải tiếp tục nắm bắt diễn biến thị trường, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, nhất là các nguồn thu thế mạnh của địa phương. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Thuế, các chính sách thuế. Đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chấy lượng ISO 9001:2008. Chú trọng công tác đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thắc mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế. Phấn đấu mức thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn đạt 95 tỷ đồng, theo chỉ tiêu giao.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Hải tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tốt công tác thu, nộp thuế trên địa bàn năm 2021.