UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện

Ngày 20-1, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án lưới điện giải tỏa công suất nhà máy điện BOT Vân Phong 1. Tham dự có đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tuyến đường dây 500kV Vân Phong- Vĩnh Tân dài 68,78km, với 132 vị trí móng trụ, hiện đã bàn giao mặt bằng tại 130 vị trí đạt 98,5%, phần hành lang tuyến đã bàn giao mặt bằng đạt 50%. Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm đi qua địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Bắc còn vướng một số vị trí người dân canh tác trên đất lâm nghiệp chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đường dây 500kV (2 mạch) dài 1,24km đấu nối Trạm biến áp 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong-Vĩnh Tân dự kiến khởi công xây dựng tháng 2 tới và dự án đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam với chiều dài 12,9 km, gồm 34 vị trí trụ móng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2022, hiện đang được các địa phương triển khai thông báo thu hồi đất. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cũng kiến nghị cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các vị trí móng và hành lang tuyến theo tiến độ đã phê duyệt; sớm hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng để triển khai thi công, đảm bảo yêu cầu tính cấp bách của dự án.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các ngành, địa phương liên quan thực hiện kịp thời việc xem xét nguồn gốc đất, sớm triển khai phương án bồi thường chi trả, hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng, tiến hành bàn giao mặt bằng thi công tại các vị trí cột, hành lang tuyến đường dây 500kV Vân Phong-Vĩnh Tân theo đúng yêu cầu tiến độ của dự án. Trường hợp UBND các huyện đã tính đúng, tính đủ về công tác bồi thường, hỗ trợ mà hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng cần hoàn thiện thủ tục hồ sơ để thực hiện cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công. Đối với các hộ dân canh tác trên đất lâm nghiệp phạm vi thực hiện đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm, đã được UBND tỉnh cho chủ trương bồi thường, hỗ trợ, đề nghị UBND huyện Bác Ái và Thuận Bắc sớm phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng trong tháng 2. Đối với dự án đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam và dự án Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - TBA500kV Thuận Nam, các ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, sớm tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cấp thẩm quyền cho ý kiến, chấp thuận chủ trương về kế hoạch sử dụng đất, mức hỗ trợ đất nông nghiệp trong hành lang tuyến theo đúng quy định, đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi. UBND các huyện Ninh Phước, Thuận Nam đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ hoàn thành đóng điện dự án để sớm giải tỏa công suất trong thời gian tới.