Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 18-1, xã Tân Hải tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, Xã đoàn Tân Hải bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên, đảng viên, công tác phân loại chi đoàn, đoàn viên, các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động tình nguyện… Nhìn chung việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác giáo dục ĐVTN được chú trọng cả về nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, ý thức pháp luật cao. Công tác xây dựng cũng cố tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần cũng cố vững chắc cơ sở đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có sự chuyển biến, từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào lớn của xã Đoàn như: Thanh niên tình nguyện, Đồng hành với thanh niên, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc...từng bước khẳng định rõ nét tính xung kích, đồng hành của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương.

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hải khóa mới ra mắt.

Trong nhiệm kỳ mới, Xã đoàn Tân Hải tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu: Nhận cảm hóa giúp đỡ 5 thanh niên hoàn lương; Trồng mới 250 cây xanh; phối hợp tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 250 thanh niên; thực hiện 5 công trình thanh niên và 5 phần việc thanh niên; đỡ đầu 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ, hỗ trợ 5 gia đình thoát nghèo...

Tại Đại hội, đã bầu 11 đại biểu tham gia BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và 6 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Hải.