Đại hội Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 19-1, Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp chọn làm đại hội điểm Khối Cơ quan-Doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát nghị quyết đại hội đề ra, các phong trào, công trình thanh niên ngày càng mang tính thực tiễn, đi vào chiều sâu, huy động và tập hợp được đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, hành trình về nguồn, chiến dịch tình nguyện hè … với nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện...

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới .

Trong nhiệm kỳ mới, Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ thực hiện 12 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức ít nhất 6 hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nhận chăm sóc, giúp đỡ 1 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc người già có hoàn cảnh neo đơn; tổ chức 5 hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; ..

Đại hội đã bầu 5 đại biểu tham gia BCH Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022– 2024 và 2 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2022-2027.