Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Văn Hải lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 16-1, Đoàn phường Văn Hải tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Thành đoàn Phan Rang- Tháp Chàm chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Văn Hải tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; công tác giáo dục ĐVTN được chú trọng cả về nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, ý thức pháp luật cao. Công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có sự chuyển biến, từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào lớn của Đoàn phường như: phong trào bảo vệ ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo...từng bước khẳng định rõ nét tính xung kích, đồng hành của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương.

BCH Đoàn phường Văn Hải khoá XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Đoàn phường Văn Hải tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng công tác giáo dục, phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành, hỗ trợ thanh-thiếu nhi...Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 150 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp từ 20-25 đảng viên mới; đỡ đầu ít nhất 4-5 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào BCH Đoàn phường Văn Hải khoá XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 6 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.