Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam: Hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách

Với quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, từ đầu năm tới nay, Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Nam đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, thực hiện đảm bảo các chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi. Qua đó, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người dân, hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách gặp khó khăn nhất định. Góp phần chia sẻ cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, PGD tích cực tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao vai trò phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách mới liên quan đến công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, PGD còn thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại các điểm giao dịch xã, trang bị đầy đủ máy móc thiết bị cần thiết; đổi mới phương thức cho vay, đơn giản hóa quy trình thẩm định hồ sơ, rút ngắn thủ tục, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đến người dân.

Người dân xã Phước Nam (Thuận Nam) đầu tư phát triển sản xuất từ nguồn vốn NHCSXH.

Từ nguồn vốn tín dụng giao trong năm cùng với nguồn vốn thu hồi, năm 2021, PGD tiến hành cho vay đạt gần 99 tỷ đồng, với 2.824 lượt khách hàng vay vốn, tăng 17,3 tỷ đồng so với năm trước; nâng tổng dư nợ đến ngày 31-12-2021 lên trên 302 tỷ đồng, với 8.859 hộ còn dư nợ, hoàn thành 99,9% kế hoạch giao. Đặc biệt, dòng vốn cho vay được hướng đến đầu tư tập trung đối với các xã đang thực hiện các mô hình chuyển đổi kinh tế, thâm canh cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, kết hợp tăng cường phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hộ vay. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội được đẩy mạnh; nhờ đó, tạo điểm tựa vững chắc giúp nhiều gia đình gầy dựng cơ sở làm ăn, nâng cao thu nhập. Đơn cử như hộ chị Thiên thị Thu Nghiêm, thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, năm 2015 nhờ được PGD NHCSXH huyện tạo điều kiện cho vay 80 triệu đồng, chị đầu tư nuôi 5 con bò sinh sản, đến nay tổng đàn tăng lên hàng chục con, mỗi năm xuất bán đều cho lãi cao. Từ nguồn thu này, giúp gia đình trả hoàn thành lãi và nợ gốc, chính thức vươn lên thoát nghèo, kinh tế ngày càng khấm khá… Ngoài ra, PGD còn thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 liên quan đến vốn tín dụng chính sách xã hội để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2021 đã thực hiện điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho 211 hộ vay, với số tiền gần 2,6 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, ông Châu Não Văn Đoàn, Giám đốc PGD NHCSXH huyện Thuận Nam, cho biết: Đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền người vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn; tăng cường vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ Tiết kiệm và vay vốn... Phấn đấu năm 2022 thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn huyện đạt từ 90% trở lên; duy trì 100% các xã xếp loại chất lượng tín dụng đạt loại tốt.