Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong quý IV-2021, ngư dân trong tỉnh khai thác đạt sản lượng 15,3 nghìn tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm tổng sản lượng hải sản đạt 133,8 nghìn tấn, tăng 4,1% so với năm 2020. Bao gồm cá đạt 121,3 nghìn tấn, tăng 6,4%; tôm đạt 6,3 nghìn tấn, giảm 11,4%; thủy sản khác đạt 6,2 nghìn tấn, giảm 17,4%. Nhìn chung, do thời tiết biển trong năm thuận lợi, lượng cá xuất hiện nhiều, nhất là cá cơm, cá nục phù hợp với nghề khai thác truyền thống pha xúc, lưới vây của tỉnh.

Ngư dân phường Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

Trong năm, tổng sản lượng cá cơm và cá nục đạt 105,5 nghìn tấn, tăng 11,7% so cùng kỳ, chiếm khoảng 85% cơ cấu sản lượng khai thác biển toàn tỉnh. Có 97% tàu cá có hạn ngạch khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị hành trình, gần 71% tàu khai thác có thiết bị dò ngang tạo thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất; có thời gian bám biển dài ngày từ vùng DK1 đến ngư trường cá tỉnh phía Nam giảm thời gian di chuyển, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Riêng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 9,7 nghìn tấn, giảm 5,5% so với năm trước, trong đó cá đạt 0,9 nghìn tấn, tăng 5,3%; tôm đạt 5,9 nghìn tấn, giảm 8,4%; thủy sản khác đạt 2,9 nghìn tấn, giảm 2,3%.

* Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo triển khai 36 đề tài, dự án khoa học-công nghệ, bao gồm 7 đề tài, dự án cấp quốc gia, trong đó 2 đề tài mới; 29 đề tài, dự án cấp tỉnh, có 12 đề tài, dự án mới. Ngoài ra, ngành đã nghiệm thu 10 đề tài, trong đó có 1 đề tài cấp quốc gia và 6 đề tài cấp tỉnh; chỉ đạo xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực đời sống. Công tác hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm và hướng dẫn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ được quan tâm thực hiện. Đã hỗ trợ 10 lượt doanh nghiệp, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đo lường chất lượng, đã tổ chức kiểm tra 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tất cả đều đạt yêu cầu.

* Kết thúc năm 2021, huyện Thuận Nam đạt giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 8.222 tỷ đồng. Trong đó khu vực cá thể đạt 291 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp và vốn nhà nước 7.931 tỷ đồng, đạt 67,22% so với cùng kỳ. Số lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, như: Xay xát lương thực 2.358 tấn, đạt 122%; nước mắm 13,76 triệu lít, đạt 105,7%; cá hấp 2.140 tấn, đạt 107,1%; muối hạt 4.745 tấn, đạt 110,3%; sản phẩm bằng kim loại 18.057 m2, đạt 98,5%; khai thác đá chẻ 466 nghìn viên, đạt 106,2%. Đã phối hợp với các cơ sở thương mại thực hiện đưa hàng việt về nông thôn phục vụ Nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa như: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Dinh, Nhị Hà, Phước Nam… với tổng doanh thu 63,1 tỷ đồng/1.200 lượt khách hàng; toàn huyện hiện có trên 1.660 hộ kinh doanh đang hoạt động.