Nhìn lại năm 2021: Dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng- năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh gặp khó khăn do tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tranh thủ được thời cơ, thuận lợi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và đề ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm triển khai thực hiện một cách quyết liệt nên tình hình phát triển KT-XH của tỉnh có dấu hiệu khởi sắc, nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá, tạo đà phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, UBND tỉnh đã quán triệt phương châm hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, đồng thời bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để kịp thời ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND với 30 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 170 nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện; đồng thời quyết liệt chỉ đạo đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển KT-XH. Với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, nỗ lực cao của các cấp, các ngành, địa phương cùng với sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ cao của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN), tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; KT-XH duy trì ổn định và tăng trưởng khá, có dấu hiệu khởi sắc trên một số lĩnh vực. Đến cuối năm 2021, đã hoàn thành vượt mức 7/13 chỉ tiêu HĐND tỉnh đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9%; cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 38,2%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thu 3.907 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 29.920 tỷ đồng, vượt 12,9%, tăng 1,7% so với cùng kỳ... Ngoài ra, do tác động dịch COVID-19, hoạt động DN trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn, nhiều DN phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng dịch COVID-19, như hỗ trợ tín dụng cho DN; hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; thực hiện cho vay mới với nhiều DN.. Tính đến ngày 15-12, cả tỉnh có 368 DN đăng ký thành lập mới, với số vốn 2.981 tỷ đồng; có 99 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 3.823 DN, với số vốn 74.890 tỷ đồng…

Trungnam Group đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành giai đoạn 1 Cảng biển Tổng hợp Cà Ná. Ảnh: V.Nỷ

Điểm nổi bật đáng ghi nhận, đó là, nhóm ngành năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả đóng góp lớn cho tăng trưởng chung của tỉnh. Các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng được chỉ đạo chặt chẽ; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ nhanh, an toàn. Việc triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 bước đầu có kết quả; chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19 bảo đảm kịp thời theo đúng quy định. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác quân sự - quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Những kết quả trên cho thấy có sự khởi sắc chung trong phát triển KT-XH của tỉnh sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong năm 2022, dự báo tình hình thế giới và trong nước có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều. Trong đó, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp; nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ chậm phục hồi nếu không sớm kiểm soát được dịch bệnh. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển KT-XH; UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để phấn đấu hoàn thành. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Tạo cơ chế thu hút nguồn lực thông qua công tác quản lý và huy động tốt nhất nguồn lực đất đai, nguồn lực các thành phần kinh tế để khai thác hiệu quả các nhóm ngành đột phá, trụ cột. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các sở, ngành, địa phương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.