Nông dân xã Lợi Hải được mùa đậu xanh

Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng, vụ mùa năm nay, trên vùng đất lúa thiếu nước, xã Lợi Hải (Thuận Bắc) vận động nông dân trồng 11,5 ha đậu xanh, với các loại giống HL89-E3, HL28, ĐX208. Nhờ canh tác trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sau hơn hai tháng chăm sóc cho năng suất đạt khá, giá bán ổn định.

Bà Ca Dá Ai, ở thôn Bà Râu 2, cho biết: Vụ này, gia đình xuống giống gần 2 sào đậu xanh, từ việc tuân thủ đầy đủ quy trình hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, nên cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt trung bình 1,2 tạ/sào, thương lái thu mua với giá 24 ngàn đồng/kg, cao hơn vụ trước 2 ngàn đồng/kg; sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 1,5 triệu đồng/sào. Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, phù hợp với tập quán sản xuất của bà con Raglai tại địa phương, xã Lợi Hải tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích đậu xanh trong những vụ tới.

Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) thu hoạch đậu xanh.