Cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 28-12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức buổi họp báo bằng hình trực trực tiếp và trực tuyến công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Nhưng với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, nỗ lực cao của các cấp, các ngành, địa phương tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9% so với năm trước, mức tăng cao thứ 4 của cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung…

Lãnh đạo Cục Thống kê thông tin tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 tại buổi họp báo.

Trong thời gian tới, theo dự báo của các chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó cần tập trung vào một số giải pháp như: Xác định mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân…