Đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19; sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp để phòng chống dịch, cải cách hành chính

Trong ngày 29-12, cơ quan y tế đã tiêm được 9.283 mũi, trong đó mũi 1 cho 325 người, mũi 2 cho 896 người, mũi bổ sung 3.064 người và 4.998 mũi nhắc lại (mũi 3).

Tổng dân số đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm cho 434.585 người, đạt 103,5%, có 6.519 người tiêm mũi 1 và 388.584 người tiêm mũi 2, 39.482 người tiêm mũi 3. Tỷ lệ tiêm tại các địa phương: Thuận Nam 106 %, Phan Rang - Tháp Chàm 104,2%, Bác Ái 114%, Ninh Hải 103,6%, Thuận Bắc 102,7%, Ninh Sơn 100,4%, Ninh Phước 101,3%. Số người từ 12-17 tuổi trở lên đã tiêm 57.563 đạt 94,0%, có 10.349 người tiêm mũi 1 và 47.214 người tiêm mũi 2.

Trung tâm y tế Ninh Hải tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Trong ngày có 57 ca nhiễm mới, cộng dồn trong đợt dịch lần thứ 4 toàn tỉnh có 5.652 ca, trong đó 5.073 ca được điều trị khỏi, 53 ca tử vong hiện đang điều trị 526 ca. Toàn tỉnh không còn người cách ly y tế tập trung, chỉ còn 2.131 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 3.316 người được theo dõi sức khỏe tại nhà. Thông qua nền tảng tiêm chủng COVID-19 và sổ sức khỏe điện tử, hiện tại, số mũi vắc xin được cập nhật trên hệ thống 925.391, đạt 102,39% đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố; toàn tỉnh có 134.830 lượt cài đặt ứng dụng PC-COVID đứng thứ 40/63 tỉnh thành phố; Sổ sức khỏe có 127.001 số thuê bao cài đặt. Trong tuần, có 438.422 lượt quét mã QR.

UBND tỉnh đã có Văn bản số 7055/UBND-VXNV triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, máy quét mã QR phục vụ phòng chống dịch, thực hiện cải cách hành chính. UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc cấp CCCD, đặc biệt là tính ưu việt của thẻ CCCD có gắn chíp điện tử; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục cấp, sử dụng CCCD nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.