Ninh Phước: Bàn giao 104 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 30-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Lễ bàn giao 104 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Theo đó, mỗi căn nhà xây dựng trên diện tích 50 m2 được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Vì người nghèo huyện, với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Đây là việc làm thiết thực giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện cải thiện về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.