Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 2-12, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị lần thứ 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Ninh Phước có 7/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2021. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 8.842 tỷ đồng, tăng trưởng 9,93% so với năm 2020; trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt 4.069 tỷ đồng, tăng 25,15%; nông nghiệp 2.388 tỷ đồng, tăng 7,66%; riêng thương mại - dịch vụ đạt 2.384 tỷ đồng, giảm 7,34%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; toàn đảng bộ kết nạp được 102 đảng viên mới; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh Huyện ủy Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: T.Mạnh

Trong năm 2022, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, các khu dân cư, chợ, sản xuất, kinh doanh, du lịch, thể thao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất gắn với liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng huyện, xã nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...