Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7

Ngày 1-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; thông qua nghị quyết năm 2022; Chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2022; sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 92 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Chương trình hành động của Tinh ủy thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và thông qua Nghị quyết về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, chủ động, sáng tạo, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt bằng các giải pháp trọng tâm, cấp bách; cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên tỉnh ta đã đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và tăng trưởng khá; hoàn thành đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu, cơ bản đạt “mục tiêu kép” đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá. Năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch. Các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị tiến hành thảo luận, qua đó phân tích, đánh giá sâu kỹ nguyên nhân đạt được, những khó khăn, hạn chế; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá, hiệu quả nhằm tập trung thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất với phương châm hành động của năm 2022 đó là: “ Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả ” và đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10-11%; thu ngân sách 3.490 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1,5-2%; có 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; độ che phủ rừng đạt 47,1%; kết nạp từ 800-850 đảng viên mới.

Qua đánh giá những kết quả đạt được qua 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, hầu hết các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch 92 của Tỉnh ủy đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu, từ nay đến năm 2030, nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua việc chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng và có cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả. Hướng đến, xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh có nền kinh tế xanh, an toàn, giảm thiểu rủi ro, thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 ; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Trước mắt cần tập trung, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy nhanh việc bao phủ vắc xin trong cộng đồng; quan tâm đầu tư nguồn lực cho ngành y tế, nhất là y tế ở cở sở để bảo đảm đủ năng lực phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.