Triển khai chương trình “Phòng Y tế từ xa” trong doanh nghiệp

Ngày 1-12, tại Công ty TNHH Thông Thuận, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động triển khai thực hiện Chương trình “Phòng Y tế từ xa”.

Thông qua Chương trình, đội ngũ y, bác sỹ sẽ tư vấn khám, điều trị từ xa cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại doanh nghiệp, hỗ trợ dự phòng lây nhiễm COVID-19; tư vấn tâm lý cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19; tư vấn vệ sinh phòng dịch trong doanh nghiệp... qua đó góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc triển khai chăm sóc sức khỏe cho người lao động, thích ứng, an toàn, kiểm soát dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Các y, bác sỹ đang triển khai chương trình “Phòng Y tế từ xa” tại Công ty TNHH Thông Thuận