Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030

Ngày 30-11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) tổ chức Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích (TNTT) trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Tại hội thảo các đại biểu được nghe triển khai Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống TNTT trẻ em giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình TNTT trẻ em trên tất cả các loại hình TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Chương trình đưa ra mục tiêu vào năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị TNTT xuống còn 500/100.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do TNTT xuống còn 5/100.000 trẻ em. Hằng năm, giảm 5-10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; 15.000 trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn vào năm 2030... Chương trình cũng phấn đấu có 95% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ, 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn. 100% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị TNTT. 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về TNTT trẻ em. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống TNTT trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tại điểm cầu tỉnh ta tham dự hội thảo.

Để đạt được mục tiêu, chương trình cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ chủ trì, điều phối thực hiện chương trình. Cũng tại hội thảo, đại diện một số tổ chức, bộ, ngành tại các địa phương cũng đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và nêu ra những vấn đề khó khăn, hạn chế liên quan đến công tác phòng, chống TNTT trẻ em.