Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, huyện Ninh Sơn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 326,5 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; tiếp tục duy trì 150 ha cánh đồng lớn sản xuất lúa; vận động Công ty Lộc Trời ký kết hợp đồng với Hợp tác xã Tân Lập 2 và các hộ dân tham gia liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được 68 ha, với 75 hộ tham gia. Bên cạnh đó, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, từng bước đem lại hiệu quả. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 5,8 ha dưa lưới và dưa lê ứng dụng công nghệ cao, tăng 2ha so với cùng kỳ năm trước; mô hình nho ứng dụng công nghệ cao gần 28 ha; mô hình măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao diện tích 35 ha; mô hình trồng chanh không hạt theo hướng GlobalGAP, quy mô 26 ha tại thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố thực hiện mô hình bắp sinh khối tại xã Mỹ Sơn, diện tích 5 ha; phối hợp Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh đồng Việt triển khai tại xã Mỹ Sơn và xã Ma Nới mô hình cây nha đam, diện tích 15 ha.

Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh đồng Việt sản xuất Nha Đam tại xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch COVID-19, hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh thành lập mới được 343 DN, với số vốn đăng ký 2.819 tỷ đồng, giảm 44,6% số DN và 41,7% số vốn đăng ký. Số DN tạm ngừng hoạt động tăng 57,5% so với cùng kỳ; có 88 DN quay trở lại hoạt động, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng dịch COVID-19 như: Giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động cho 18.756 lao động, với số tiền 5,8 tỷ đồng. Các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 244 DN, hộ kinh doanh, với số tiền 376 tỷ đồng; giữ nguyên nhóm nợ cho 70 DN và hộ kinh doanh, số tiền 86 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 32 DN và hộ kinh doanh, số tiền 63 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn nộp của DN, hộ kinh doanh gần 130 tỷ đồng; đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho DN với số tiền trên 400 tỷ đồng; giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác là 13 tỷ đồng; miễn giảm thuế cho 8.896 hộ kinh doanh ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền khoảng 7 tỷ đồng.

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, tính đến cuối tháng 11, các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã huy động nguồn vốn đạt 19.200 tỷ đồng, tăng 2.422 tỷ đồng, tăng 14,44% so với cuối năm trước, bằng 102,1% so với kế hoạch đề ra; đáp ứng khoảng 54,94% nguồn vốn cho vay trên địa bàn. Trong đó nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ khu vực dân cư 12.400 tỷ đồng, chiếm 64,58%, tăng 977 tỷ đồng, tăng 8,55%; tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn 6.570 tỷ đồng, chiếm 34,22%, tăng 1.453 tỷ đồng, tăng 28,4%; phát hành giấy tờ có giá 230 tỷ đồng, chiếm 1,2%, giảm 8 tỷ đồng, giảm 3,36% so với cuối năm 2020.