Ngày 22-11 trên địa bàn tỉnh có 59 ca mắc COVID-19 mới