Ngày 19-11 trên địa bàn tỉnh có 39 ca mắc COVID-19 mới