Ngày 16-11 trên địa bàn tỉnh có 35 ca mắc COVID-19 mới