Ngày 20-11 trên địa bàn tỉnh có 51 ca mắc COVID-19 mới