Đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận

Ngày 17-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức đối thoại dân chủ với 121 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì buổi đối thoại.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ các đơn vị đã đối thoại trực tiếp với Đoàn công tác Quân khu 5 về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, tiêu chuẩn nghỉ phép của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện dịch COVID-19, xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn công tác đã trực tiếp phân tích, làm rõ những ý kiến của cán bộ các đơn vị. Những nội dung liên quan cần thẩm định và đối chiếu các hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Phó Chính ủy yêu cầu các phòng, ban chức năng tổng hợp, báo cáo, giải đáp bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị trong thời gian gần nhất.

Thông qua buổi đối thoại dân chủ giúp lãnh đạo, chỉ huy hiểu rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, vướng mắc của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, từ đó giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.