Bác Ái: Xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022

Ngày 2-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Bác Ái tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách, thực lực tuyển quân năm 2022.

Theo báo cáo của HĐNVQS huyện Bác Ái, năm 2021 trên địa bàn huyện có 1.753 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đã phát lệnh điều động khám tuyển 262 công dân. Số công dân được miễn và tạm hoãn NVQS 1.491 công dân. Sau bước xét duyệt nắm nguồn, HĐNVQS các xã tập trung chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển. Thời gian phát lệnh gọi khám sức khỏe từ ngày 4 đến ngày 10-11-2021; thời gian khám sức khỏe NVQS từ ngày 29-11 đến 13-12-2021; thời gian thâm nhập và chốt quân số với các đơn vị từ ngày 27-12 -2021 đến 10-1-2022; thời gian giao quân dự kiến từ ngày 16, 17-2-2022.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bác Ái xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022.

Để công tác tuyển quân năm 2022 đạt kết quả tốt, huyện Bác Ái chỉ đạo các xã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời, phân công các hành viên bám sát địa bàn, làm tốt công tác vận động công dân tuân thủ việc khám tuyển, thi hành Luật NVQS; xử lý nghiêm công dân chống khám, chống lệnh…