Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Châu Chiêu Nhất Thống

Ngày 6-11, Lữ đoàn Công binh 280, Quân khu 5 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Thái (huyện Ninh Phước) tổ chức công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Châu Chiêu Nhất Thống cho gia đình.

Liệt sĩ Châu Chiêu Nhất Thống, quê xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Đồng chí nhập ngũ tháng 2 -2016 và tham gia huấn luyện tại Sư đoàn 307, Quân khu 5, sau đó được điều động về Đại đội 4, Tiểu đoàn 48, Lữ đoàn Công binh 280. Trong quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí luôn là một quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 10-7-2017, trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại xã H’ra, Măng Yang (Gia Lai) thì tai nạn xảy ra làm đồng chí Châu Chiêu Nhất Thống anh dũng hy sinh.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Châu Chiêu Nhất Thống.

Để ghi nhận công lao, sự hy sinh anh dũng của đồng chí Châu Chiêu Nhất Thống đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 27-7-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg về việc công nhận Liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Châu Chiêu Nhất Thống.