Cần đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tính đến ngày 5-11, tổng mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh được 497.761 mũi, trong đó mũi 1 được 409.661 người và mũi 2 cho 88.100. Tính theo tỷ lệ, mũi 1 đạt 97,52%, mũi 2 đạt 20,97% so với tổng dân số cần tiêm.

Trong ngày 5-11, cơ quan y tế đã xét nghiệm cho 2.223 mẫu của 6.754 người, kết quả 6.699 người âm tính, 55 người dương tính. Cộng dồn từ ngày 27-4 đến nay xét nghiệm 142.765 mẫu của 592.086 lượt người, kết quả: 140.986 mẫu âm tính, 1.779 mẫu dương tính (1.750 người). Trong đó, 1.115 người được điều trị khỏi xuất viện, 37 ca tử vong và 598 ca đang điều trị. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh, hiện có 2.571 người đang cách ly tập trung, 3.797 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 3.134 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trung tâm y tế Ninh Hải tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Để đạt tiến độ bao phủ vắc xin, trong ngày UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn chỉ đạo Sở Y tế và các địa phương đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đến ngày 5-11 cùng hoàn thành tiêm chủng mũi 1, tiêm đủ mũi 2 trước ngày 30-11 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95%; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên 80% dân số từ 65 tuổi và 50 tuổi trở lên trước ngày 10-11. Rà soát, báo cáo chính xác số liệu dân cư (thường trú, tạm trú), số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý; gửi số liệu chính thức về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 9-11 để tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo về công tác tiêm vắc xin đến ngày 10-11 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định; trong đó lưu ý xác định chính xác số liệu dân cư (thường trú, tạm trú), số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19 của toàn tỉnh; phân tích cụ thể, chính xác nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xác định số liệu quản lý dân cư và sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước 17h00 ngày 10-11 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.