Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Bác Ái là huyện miền núi đặc biệt khó khăn nằm trong 62 huyện nghèo cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, có trên 86% dân số là đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Bên cạnh sự hỗ trợ và những chính sách đặc thù của Nhà nước dành cho đồng bào, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển.

Ông Trần Văn Ngọc, Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái, cho biết: Để nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận các chương trình vay vốn, trên cơ sở chỉ tiêu giao hằng năm, PGD tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo các ban, ngành liên quan và tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích từ các chương trình cho vay của NHCSXH, khuyến khích hộ vay mạnh dạn tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với đó, đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ, rút ngắn thủ tục vay vốn, tăng cường kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo, đúng đối tượng.

Nông dân xã Phước Đại (Bác Ái) trồng bắp lai từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điểm nhấn trong công tác tín dụng chính sách ở huyện Bác Ái còn được thể hiện qua phương thức đầu tư tập trung, tránh dàn trải; các hộ sau khi vay vốn được cán bộ địa phương định hướng cụ thể trong việc lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với khu vực miền núi. Gia đình chị Chamaléa Thị Kim ở thôn Chà Panh, xã Phước Hòa là gương phụ nữ điển hình sử dụng vốn chính sách hiệu quả. Từ năm 2014 đến nay, gia đình chị được NHCSXH tạo điều kiện vay 55 triệu đồng để nuôi bò và gà thả vườn. Từ việc nắm bắt tốt kỹ thuật chăm sóc, nên vật nuôi phát triển nhanh, đem lại thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có hàng ngàn hộ được tiếp cận vốn vay NHCSXH đã có cuộc sống ổn định, thúc đẩy diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc. Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, PGD giải ngân với số tiền 42,167 tỷ đồng/1.194 lượt khách hàng vay vốn, đạt trên 99% kế hoạch, nâng tổng dư nợ đến nay lên 203,159 tỷ đồng, với 5.249 hộ/6.469 món vay thuộc 15 chương trình tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ nhận ủy thác theo văn bản đã ký kết với NHCSXH mà còn thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của hộ vay, vận động người vay tiết kiệm tiền chi tiêu hằng tháng gửi vào NHCSXH; đồng thời, phân công cho từng cán bộ tín dụng bám sát địa bàn phân tích và xử lý nợ đến hạn. Nhờ đó, chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn của PGD hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch; nợ xấu đến nay chỉ còn hơn 1 tỷ đồng, chiếm 0,49% trên tổng dư nợ; nợ khoanh còn 973 triệu đồng, chiếm 0,48%; qua đó, tạo thêm nguồn vốn bổ sung, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho vay.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng từ nay đến cuối năm, PGD huyện Bác Ái tiếp tục đẩy mạnh phân bổ vốn đến các xã để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% vốn đến tay các đối tượng thụ hưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các điểm giao dịch xã; tăng cường rà soát, thu lãi tồn đọng, giảm món vay 3 tháng không hoạt động và đôn đốc thu nợ đến hạn phân kỳ...