Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự có 85 đại biểu đại diện cho 8.853 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Năm 5 qua, phong trào phụ nữ ở huyện Thuận Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ngày càng đa dạng, nhiều mô hình mới triển khai có hiệu quả; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc được đẩy mạnh, giúp cho 1.015 hộ vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do địa phương phát động; góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thuận Bắc khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Thuận Bắc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động phù hợp với thực tế địa phương. Phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo, hỗ trợ 4 hội viên tiếp cận khởi nghiệp với các loại hình kinh doanh khác nhau; vận động, hỗ trợ 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; đăng ký thực hiện hoàn thành 1 công trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 353 hội viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 14 thành viên; bầu 14 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.