Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Đại hội có 144 đại biểu chính thức đại diện cho 13.945 hội viên, phụ nữ toàn huyện. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội trong huyện đã luôn bám sát nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; sự chỉ đạo của hội cấp trên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu đề ra. Toàn hội đã tín chấp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển cho trên 18.000 lượt hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ trên 251 tỷ đồng. Huy động được trên 232 triệu đồng xây dựng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giúp 60 phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Phối hợp mở các lớp dạy nghề cho 4.066 lao động nữ, giới thiệu 2.521 chị có việc làm và 40 chị xuất khẩu lao động. Ngoài ra, các cấp hội đã giúp cho 1.449 hộ hội viên, phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được thoát nghèo, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 5% (năm 2016) xuống còn 3,04% (năm 2020)…

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Ninh Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Ninh Phước tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động thường xuyên để hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; giúp ít nhất 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo và 1 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Vận động, hỗ trợ 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Đại hội đã bầu 19 thành viên vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.