Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Phước và Sở Xây dựng về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường

Ngày 29-9, đồng Chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy đã làm việc với Huyện ủy Ninh Phước và Sở Xây dựng về tình hình thực hiện và xây dựng đề án, nghị quyết tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Những năm qua, Huyện ủy Ninh Phước tập trung lãnh đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng, thống kê đất đai đúng trình tự thủ tục. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được quan tâm tập trung chỉ đạo và cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, đăng ký đất đai được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Phước.

Từ năm 2013 đến nay, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan thu hồi gần 617 ha đất để thực hiện 74 dự án, với tổng giá trị bồi thường hơn 338 tỷ đồng; thu các khoản thuế liên quan đến đất đai được 119,9 tỷ đồng; giao đất ở khu quy hoạch dân cư, đất nông nghiệp cho 161 trường hợp với diện tích trên 35 ha và giao đất cho 132 hộ gia đình với diện tích trên 56 ha. Huyện đã triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án thu gom và xử lý nước thải, giải quyết các điểm đen về rác thải trên địa bàn, qua đó góp phần làm sạch đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường trong thoáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Huyện cũng đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác khoáng sản, qua đó, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai các nghị quyết, chương trình hành động và các chỉ thị liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, Sở Xây dựng đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành như: Quy hoạch xây dựng hệ thống công trình ngầm Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các dự án về hạ tầng kỹ thuật theo thẩm quyền được phân công, đảm bảo việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phát triển theo hướng đồng bộ về giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình đang thi công đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Qua đó, phát hiện và yêu cầu các đơn vị thi công không đảm bảo khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Xây dựng.

Phát biểu kết luận tại các nơi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả huyện Ninh Phước, Sở Xây dựng đạt được trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thời gian tới, yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Ninh Phước, lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo vệ và phát triển rừng; chủ động kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ việc khai thác các nguồn tài nguyên, khoáng sản; thực thiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tiếp tục tuyên tuyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.