Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 21-9, Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị gồm điểm cầu chính tại Đảng bộ khối và các điểm cầu của chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối đã quán triệt mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đảng viên Chi bộ Báo Ninh Thuận tham dự hội trực tuyến về học tập quán triệt Kết luận 01-KL/TW/ do Đảng bộ Khối tổ chức. Ảnh: Văn Nỷ

Thông qua học tập giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và một cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. Ảnh: X.Bính

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và một cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.