Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo khẩn liên quan đến các địa điểm ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận