Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngân sách vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi

Trước thông tin dư luận cho rằng ngân sách Nhà nước (NSNN) cạn kiệt do phải chi quá nhiều, đặc biệt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: NSNN không bao giờ cạn kiệt. NSNN bảo đảm đầy đủ cho các nhiệm vụ chi đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, ngân sách hoàn toàn vẫn bảo đảm được các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt. Chỉ có khoản dự phòng ngân sách năm 2021 (thường chiếm 2 - 4% ngân sách) hiện đã sử dụng hết cho công tác phòng chống dịch nên Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi; đồng thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm 14.620 đồng từ nguồn chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Trong năm 2021, thu ngân sách được Quốc hội phê chuẩn là 1.343 nghìn tỷ đồng, đến nay đã thu đạt 77% dự toán và ngành tài chính phấn đấu đạt 100%; đồng thời vẫn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch.

Theo Luật Ngân sách, khoản dự phòng chiếm từ 2 - 4% tổng dự toán ngân sách. Năm 2021 được giao 17.500 tỷ đồng dự phòng ngân sách. Do sử dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 cho nên khoản dự phòng này đã hết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã thực hiện tiết kiệm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác. Đến nay, đã tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên được khoảng 14.620 tỷ đồng.

Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm này để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, cấp cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Đến nay, NSNN đã chi 21,4 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch; đồng thời, Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập, đến nay đã vận động được gần 8.700 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội các giải pháp tăng cường tiết kiệm chi ngân sách, bảo đảm nhiệm vụ chi cho phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế nhanh chóng. Bộ Tài chính sẽ tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền bố trí một khoản ngân sách riêng cho công tác phòng chống dịch năm 2022.

Theo TTXVN/Báo Tin tức