Hơn 3.045 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng miền núi

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã huy động hơn 3.045 tỷ đồng (bình quân 609 tỷ đồng/năm) đầu tư cho 476 hạng mục công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng miền núi.

 Nhờ đó đến nay, vùng miền núi trong tỉnh 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% thôn có lưới điện quốc gia và trên 98% số hộ dân có điện thắp sáng; 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Đời sống Nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,21 triệu đồng/người/năm; có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 58,33%); kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế vườn được duy trì ổn định và hình thành 21 hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản đặc thù của tỉnh. 

Hạ tầng giao thông huyện Bác Ái được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi đi lại cho người dân.Ảnh: P.B