Tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh dịch COVID-19

Trong 6 tháng đầu năm, tuy trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống ngân hàng, hoạt động tín dụng trong tỉnh nhìn chung ổn định, an toàn và có mức tăng trưởng tốt. Công tác huy động vốn ước tăng 6,09%, dư nợ cho vay ước tăng 4,35%, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Huy động vốn và dư nợ cho vay đều tăng

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đều có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 6, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 17.800 tỷ đồng, tăng 1.022 tỷ đồng, tăng 6,09% so với cuối năm 2020, bằng 94,7% kế hoạch năm 2021. Doanh số cho vay đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 1.321 tỷ đồng, tăng 4,35% so với cuối năm 2020, bằng 90,7% kế hoạch cả năm. Cơ cấu tín dụng trong ngành nông nghiệp-thủy sản đạt 7.650 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,13% trong tổng dư nợ; ngành công nghiệp - xây dựng đạt 7.350 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,19%; ngành thương mại, dịch vụ đạt 16.700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,68% trong tổng dư nợ cho vay.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh VietinBank Ninh Thuận. Ảnh: Phan Bình

Đạt được kết quả trên, cho thấy ngành NH đã kịp thời triển khai thực hiện một cách quyết liệt các chủ trương, chính sách chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NH nhà nước Việt Nam và của tỉnh liên quan đến hoạt động tín dụng. Điểm ghi nhận trước tiên, Chi nhánh NH nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các TCTD kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021; vốn tín dụng được tập trung đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng trọng điểm của tỉnh. Hoạt động tín dụng chính sách được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng đồng hành với khách hàng, hệ thống NH trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đồng thời phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, góp phần hạn chế “tín dụng đen” trên địa bàn. Ngoài ra, các TCTD đã chấp hành nghiêm các quy định về tỷ giá và hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng; tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động tín dụng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Phần lớn các NH thực hiện cắt giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NH nhà nước Việt Nam quy định về việc các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Công văn số 1370/NHNN-TD và Công văn số 3947/NHNN-TD của NH nhà nước Việt Nam về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19, các TCTD trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho 282 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với dư nợ 350 tỷ đồng; trong đó khách hàng là doanh nghiệp 186 tỷ đồng/42 khách hàng; khách hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân 164 tỷ đồng/240 khách hàng. Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 101 tỷ đồng/85 khách hàng còn dư nợ. Cho vay mới với doanh số đạt 9.681 tỷ đồng (khách hàng là doanh nghiệp 3.560 tỷ đồng; hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân 6.121 tỷ đồng); miễn, giảm lãi vay cho khách hàng với số tiền 1,54 tỷ đồng; miễn, giảm các loại phí nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19…

Khách hàng giao dịch tại BIDV Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh NH nhà nước tỉnh cho biết, trong những tháng cuối năm, tình hình dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, nợ xấu tiềm ẩn sẽ có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Trước tình hình đó, Chi nhánh NH nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các TCTD bám sát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để phục vụ tốt cho sự phục hồi và phát triển của địa phương. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các TCTD thực hiện và phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, Chi nhánh NH nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai các giải pháp huy động vốn tại chỗ trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất của NH nhà nước. Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, bền vững đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực ưu tiên theo chương trình trọng điểm; các lĩnh vực tỉnh có lợi thế đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, qua đó góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.