Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới

Xác định công tác phát triển đảng viên (ĐV) mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) luôn chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển ĐV mới đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Để công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển ĐV mới được triển khai hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn quy định; đồng thời, gắn kết quả thực hiện công tác kết nạp ĐV trong đánh giá chất lượng hoạt động của cấp ủy, TCCSĐ hằng năm. Trên cơ sở chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển ĐV mới sát thực tế của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển ĐV mới; phân công ĐV chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng phấn đấu trở thành ĐV và giúp đỡ ĐV dự bị trở thành ĐV chính thức; đẩy mạnh công tác xây dựng TCCSĐ trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đồng thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tham gia từ đó kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng…

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Phan Bình

Với việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển ĐV mới và xây dựng TCCSĐ ở Đảng bộ Khối thời gian qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong 5 năm (2015-2020), Đảng bộ Khối thành lập mới 9 TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; kết nạp 901 ĐV mới, vượt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong đó, nổi bật là việc kết nạp mới 95 ĐV trong các đơn vị kinh tế tư nhân; ĐV mới kết nạp ở độ tuổi đoàn viên, thanh niên chiếm 64% (vượt 6,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Thông qua công tác phát triển Đảng đã xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu, có cách làm hay.

Đơn cử như Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, trong 5 năm (2015-2020) đã phát triển mới được 41 ĐV, đạt 124% chỉ tiêu giao. Từ việc triển khai hiệu quả công tác phát triển ĐV mới, đến nay, đội ngũ ĐV Công ty không ngừng lớn mạnh và trưởng thành với 126 ĐV sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Các ĐV phát huy tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh. Hay tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chăm lo phát triển đội ngũ đảng viên, nhất là đội ngũ y, bác sĩ trẻ có năng lực, nhiệt huyết với công việc luôn được Đảng bộ chú trọng. Để thực hiện tốt công tác kết nạp Đảng, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ra nghị quyết chỉ đạo các chi ủy thuộc Đảng bộ Bệnh viện theo dõi, giúp đỡ những quần chúng đã trưởng thành về đạo đức lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ để giới thiệu cho Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện đã cử 118 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 45 ĐV mới (bình quân mỗi năm kết nạp 9 ĐV) vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ (35 ĐV)…

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối đang làm tốt công tác phát triển ĐV mới, góp phần trẻ hóa đội ngũ ĐV, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối phấn đấu thành lập mới 5 TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp từ 750-800 ĐV mới; trong đó, 60% ĐV mới kết nạp ở độ tuổi đoàn thanh niên.

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối, cho biết: Để công tác phát triển ĐV nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt hơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi ủy trực thuộc quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển ĐV, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa công tác phát triển ĐV trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Từng cấp ủy, chi bộ khi xem xét, tạo nguồn kết nạp Đảng phải thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng trong kết nạp ĐV mới. Đảm bảo ĐV mới phải thật sự có lý tưởng, động cơ đúng đắn, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách nhiều trong thực tiễn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV; đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhất là tính chiến đấu, nêu gương của từng ĐV, nhất là ĐV giữ vai trò lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị.