Giá xăng giảm lần thứ 7 liên tiếp

Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa công bố giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu từ ngày hôm nay (13/4). Đây là lần thứ 7 liên tiếp kể từ đầu năm 2020 giá xăng, dầu giảm.

Giá xăng E5RON92 giảm 613 đồng/lít, giá bán tối đa 11.343 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 621 đồng/lít, giá tối đa 11.939 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng/lít, giá bán tối đa 10.823 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 502 đồng/lít, giá tối đa 8.639 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 126 đồng/kg, giá tối đa 9.327 đồng/kg.

Do tình hình giá xăng, dầu thế giới tiếp tục giảm nên liên Bộ không thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại kỳ điều hành này. Việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu tiếp tục được thực hiện: Xăng E5RON92 trích ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel trích ở mức 1.400 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg.

Theo www.chinhphu.vn