Danh sách phương tiện hết thời hạn tạm giữ

Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp 80 phương tiện xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có trong danh sách xe đang tạm giữ tại Công an thành phố trên biết để liên hệ đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để giải quyết theo đúng quy định.

Trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày), kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. Nếu các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của các phương tiện xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có trong danh sách nói trên không đến giải quyết sẽ bị tịch thu theo quy định của Pháp luật.